Poniżej 130 tys. zł

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wybierz miesiąc:
21 września 2022 IM.271.1.15.2022 – „Zakup i montaż tablicy na ogłoszenia w dzielnicy Larysz – Hajdowizna – Rada Dzielnicy Larysz – Hajdowizna”, Zakup i montaż dwóch tablic aluminiowych na ogłoszenia w dzielnicy Morgi – Rada Dzielnicy Morgi” – szacowanie wartości zamówienia
9 września 2022 IM.272.1.11.2022 - ″ Utrzymanie grobownictwa wojennego ″
9 września 2022 IM.271.1.14.2022 – „Zakup i montaż ławek w dzielnicy Janów Miejski – Ćmok – Rada Dzielnicy Janów Miejski - Ćmok” – szacowanie wartości zamówienia
8 września 2022 PI.271.2.44.2022 - Gmina Miasto Mysłowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Budowa zatoki autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach – PT + wykonawstwo”.
8 września 2022 IM.271.1.13.2022 – „Brzezinka – Nasza czysta dzielnica – dzielnica Brzezinka – MBO 2022 – Zakup koszy ulicznych”
Źródło: Tadeusz Witański - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej
Informację wprowadził(a): Anna Górny (2021-04-21)
Informację zmodyfikował(a): Dominika Bednarczyk (2022-09-21)
Konsultacje społeczneZarządzenia Prezydenta MiastaUchwałye-PUAPWniosek o udostępnienie informacji publicznejBIP